Avaamalla Päijät-Hämeen Moottorikelkkailijat Ry:n (“Yhdistys”) ylläpitämät www.phmk.fi -sivut (“Sivusto”) sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivuston käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Sivusto sisältää tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © 2005 Päijät-Hämeen Moottorikelkkailijat Ry. Kaikki oikeudet kuuluvat yksinomaan Yhdistykselle, sen lisenssinantajille, yhteistyökumppaneille tai yksittäisille jäsenille. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Yhdistyksen kirjallista etukäteissuostumusta.

Sivusto toimitetaan “sellaisena kuin se on”. Yhdistys ei takaa sitä, että Sivustoa voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Yhdistys pidättää itselleen oikeuden tehdä Sivustolle muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä harkintansa mukaan. Yhdistys ei anna mitään takuita sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen eikä vastaa näistä seikoista johtuvista suorista tai epäsuorista vahingoista.

Sivustolla pyritään edistämään moottorikelkkaharrastusta ja tässä tarkoituksessa Sivustolla esitetään käyttäjille mahdollisimman ajantasaista informaatiota muun muassa ajoreittien turvallisuuteen vaikuttavista seikoista. Käyttäjän tulee tiedostaa, että kyseinen informaatio tuotetaan ja toimitetaan saataville vastikkeetta, talkootyönä jäsenten toimesta ilman, että Yhdistyksellä on ollut mahdollisuutta tarkastaa tietojen oikeellisuutta. Yhdistys tai aineiston tuottaneet jäsenet eivät ole vastuussa Sivustolla ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta ja käyttäjän ei tule varauksetta luottaa Sivustolla esiintyvään informaatioon.

Sivustolla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirryttäessä tällaisille sivuille käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy myös, että linkitetyt sivustot eivät ole Yhdistyksen hallinnassa, eikä Yhdistyksellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Yhdistys ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

TÄRKEÄ KÄYTTÄJÄN VASTUUTA KOSKEVA EHTO: Lähettämällä materiaalia Sivustolle esimerkiksi sähköpostitse tai Sivuston keskustelupalstan välityksellä, käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että (a) lähetetty aineisto ei loukkaa kolmannen oikeuksia, ole muutoin laitonta, hyvän tavan vastaista tai muuten sopimatonta; (b) ennen lähettämistä käyttäjä on ryhtynyt kohtuullisiin varotoimiin löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut epäpuhtaat tai tuhoavat ominaisuudet; ja (c) käyttäjä ei esitä lähettämäänsä aineistoon perustuvia vaateita Yhdistystä, sen lisenssinantajia, yhteistyökumppaneita tai yksittäisiä jäseniä kohtaan ja sitoutuu hyvittämään vahingot, jotka aiheutuvat toimenpiteistä, joihin kolmas osapuoli ryhtyy käyttäjän lähettämän aineiston johdosta. Yhdistys ei tarkista Sivuston käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä eikä ole siitä vastuussa. Yhdistys voi kuitenkin harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa tai editoida käyttäjien Sivustolle lähettämää aineistoa.

Yhdistys pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta käyttäjille. Muutetut ehdot tulevat voimaan kun ne on asetettu käyttäjien nähtäville osoitteessa www.phmk.fi/?articleid=21.